🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟

Indumentària

La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda. Fins als inicis del segle XIX el vestuari no estava regulat per cap norma específica, però a partir d’aquest segle, quan es consolida la moda napoleònica, els membres de la Colcada adopten la vestimenta de calçons i camisa de color blanc, levita i corbatí negres i sabates de mudar. A més, hi incorporen peces pròpies de la indumentària dels pagesos del segle XVIII, com el guardapits, a més d’altres elements com les polaines, la guindola, els esperons i el fuet. La peça de la vestimenta comuna a totes les colcades és el frac de color negre, que els pagesos anomenen ses faldes.
Tanmateix, la vestimenta dels caixers i cavallers de Ciutadella té unes característiques especials que la diferencien de la dels cavallers dels altres pobles, ja que el pantaló és negre i curt en la majoria dels membres, la guindola se substitueix per la teula en els caixers pagesos i cavallers, i duen una daga a la cintura. El caixer senyor llueix, a més, d’altres elements especials.
Indumentària dels caixers i cavallers de Ciutadella
Caixer senyor. Pantaló curt, guardapits, camisa, corbatí i guants de pell de color blanc. Frac negre, guindola i botes de cavalcar del mateix color, sense pompó, amb esperons. Fuet amb pom de plata i espasa amb un puny elegant a la banda esquerra de la cintura. Durant tota la Colcada duu un majordom al seu costat.
Caixer capellà o capellana. Pantaló curt de color negre i botes de cavalcar del mateix color. Guardapits i plastró negres amb alçacoll clerical blanc. Guindola, capa curta negra recollida a la dreta de la cintura, guants blancs i fusta amb pom de plata. Durant la Colcada també compta amb l’assistència d’un criat.
Caixer casat. Vesteix igual que el caixer senyor excepte en l’espasa, que se substitueix per un espasí corb metàl·lic amb mànec de fusta que duu a la banda esquerra de la cintura, en les botes, que duen pompó, i en el fet que no fa servir guants. El fuet que fa servir és similar al que utilitzen el caixer senyor o el caixer capellà.
Caixer fadrí. Si és obrer o menestral, la seva vestimenta és com la del caixer casat; però si és pagès vesteix com els dos caixers pagesos.
Caixers pagesos. Vesteixen pantaló curt negre, botes de cavalcar amb pompó i esperons, guardapits, frac i corbatí negres, capell de teula, camisa blanca i espasí corbat, de fusta, a l’esquerra de la cintura. No duen guants. El fuet està adornat amb un llaç de color vermell a l’extrem inferior i una altra cinta del mateix color a l’altre extrem per subjectar-lo al canell de la mà dreta.
Cavallers. La indumentària és la mateixa que la dels caixers pagesos.
Fabioler. Pantaló curt, guardapits, camisa i corbatí de color blanc. Duu frac i guindola negres i botes de cavalcar del mateix color amb pompó i esperons. Llueix un espasí a la banda esquerra de la cintura i no duu fuet. Duu un tambor adornat amb flors de colors, penjant cap el colze del braç esquerre, de manera que el pot tocar amb la mà dreta. Amb la mà esquerra sona el fabiol.
Majordom del caixer senyor i criat del caixer capellà. Van vestits de paisà, però han de dur pantaló, camisa, corbatí i guants blancs.
Tant caixers com cavallers duen, en una de les butxaques, un mocador de color blanc de 60 x 60 cm, que fan servir en les begudes o convidades a què assisteixen durant les festes.
S’homo des be
Simbolitza la figura de Sant Joan Baptista i va vestit amb dues pells de be, una davant i l’altra darrere. Duu els peus i els braços nus, amb creus d’almangra pintades, i al cap porta una aurèola en la qual va brodat el signe d’Agnus Dei. A coll, porta un be viu molt ben adornat amb flocs de seda de diferents colors, les banyes pintades de purpurina, una estrella al front com la que duen els cavalls i unes poques creus pintades amb almangra sobre el llom. El procés de confecció de la indumentària de s’homo des be és el més
laboriós.
Indumentària dels caixers i cavallers de la resta de festes
Caixer batle. Duu calçons, camisa, guardapits, corbatí i guants blancs; frac i cinturó negres; botes negres amb esperons i guindola del mateix color. La guindola va guarnida al costat dret amb un galó daurat amb entramant vermell i negre al mig, de 3 cm d’amplària i que va de davant a darrere i de dalt a baix. També duu bastó de comandament, fuet negre i medalla de l’Ajuntament amb toca quatribarrada.
Caixer capellà. Vesteix pantalons, camisa, guardapits i frac negres. Davall el frac duu una capa curta negra. La guindola també és negra i va guarnida al costat dret amb un galó de color morat o negre que va de davant a darrere i de dalt a baix. Duu botes negres amb esperons i fuet de festa.
Caixer casat. Duu pantalons de carrer, camisa, guardapits i corbatí blancs. Frac i cinturó negres, sabates negres amb cordons, polaines negres amb una bolla negra de llana i calcetins completament blancs. La guindola és negra i va guarnida al costat dret amb un galó daurat d’un centímetre d’amplària. Duu esperons i fuet de festa amb dos llaços vermells als extrems.
Caixer fadrí o sobreposat. 
Duu, com el caixer casat, pantalons, camisa, guardapits i corbatí blancs. Frac i cinturó negres, sabates negres amb cordons, polaines negres amb una bolla de llana negra i calcetins blancs. També duu guindola negra guarnida al costat dret amb un galó daurat d’un centímetre d’ampària, esperons i fuet de festa amb dos llaços vermells als extrems.
Caixer pagès i cavallers. Vesteixen pantalons de carrer blancs i camisa del mateix color; frac, guardapits, corbatí i cinturó negres; sabates negres amb cordons i esperons. Duen polaines negres amb una bolla de llana també negra i calcetins blancs. Llueixen guindola negra guarnida al costat dret amb un galó inclinat, de color daurat, d’un centímetre d’amplària. Duen fuet de festa acabat amb toca vermella i groga.
Fabioler. Va vestit com el caixer casat i el caixer sobreposat.

FESTES DE SANT JOAN • CIUTADELLA DE MENORCA

FESTES DE SANT MARTI • ES MERCADAL

FESTES DE SANT ANTONI • FORNELLS

FESTES DE SANT JAUME • ES CASTELL

FESTES DE SANT CRISTÒFOL • ES MIGJORN GRAN

FESTES DE SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

FESTES DE SANT LLORENÇ • ALAIOR

FESTES DE SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

FESTES DE SANT BARTOMEU • FERRERIES

FESTES DE SANT LLUIS • SANT LLUIS

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

FESTES DE MENORCA

FESTES DE MENORCA
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les seves festes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió. La festa menorquina és protagonitzada pels cavalls i els seus genets...

ORÍGEN DE LES FESTES

ORÍGEN DE LES FESTES
L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa...

HISTÒRIA DE LES FESTES

HISTÒRIA DE LES FESTES
Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del segle XIV.

LES FESTES PATRONALS

LES FESTES PATRONALS
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les sevesfestes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió...

ORNAMENTS DELS CAVALLS

ORNAMENTS DELS CAVALLS
Els cavalls que participen en la Colcada són guarnits de diverses maneres en correspondència amb la categoria del seu caixer o cavaller...

JUNTA DE CAIXERS

JUNTA DE CAIXERS
Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca...

INDUMENTARIA

INDUMENTARIA
La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda...

CAVALL MENORQUÍ

CAVALL MENORQUÍ
L’element bàsic actual de les festes de Menorca és el cavall de raça menorquina, ja que sense aquest animal noble la festa no seria el que és...

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA
La pomada o gin amb llimonada és una beguda típica deMenorca, que s’obté mesclant gin de Menorca (Gin Xoriguer) amb llimonada carbonatada....

LA COLCADA

LA COLCADA
La qualcada, està formada pel conjunt de caixers i cavallers que participen en les festes menorquines...

GIN XORIGUER

GIN XORIGUER
Milers de mariners i de soldats anglesos protegien l’illa i eren clients de les tavernes locals on no trobaven l’aiguardent llavors de moda a la seva pàtria: el GIN...

🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟