🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟

Junta de caixers

Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca.

La Junta de Caixers de Ciutadella segueix l’estructura dels antics estaments medievals. De la mateixa forma com ho feien les antigues obreries, encara avui són nomenats per ocupar aquest càrrec durant un bienni. Actualment el seu nomenament es fa públic en l’acte protocol·lari que té lloc a l’Ajuntament de Ciutadell

a amb motiu de la festa del Nou de Juliol. Els membres que la integren són:
El caixer senyor. Presideix la festa i és escollit per la Junta de Nobles entre els membres d’una de les famílies de tradició nobiliària de la ciutat. Té al seu càrrec el bon funcionament de la festa.
El caixer capellà. Representa l’estament religiós i és un clergue, natural o resident a Ciutadella, proposat per l’autoritat eclesiàstica. Presideix les Completes a l’ermita de Sant Joan i la Missa de Caixers. En el llenguatge popular se’l coneix amb el nom de sa capellana.
El caixer casat. Representa l’estament menestral. Ha d’estar casat i exercir un ofici manual tradicional, com ara ferrer, fuster, sabater, etc. És el responsable de la bandera quan no la duu el caixer fadrí.
El caixer fadrí. Aquest és un càrrec altern, ja que cada bienni canvia la seva procedència: un bienni és menestral i un altre és pagès. Ha de ser fadrí i és qui porta la bandera de Sant Joan.
Els dos caixers pagesos. Han de ser pagesos d’un lloc del caixer senyor, un de la zona nord del terme municipal (caixer pagès de tramuntana) i un altre de la zona sud (caixer pagès de migjorn). Els correspon vigilar el comportament dels membres de la colcada; a més, un cada any del bienni, aporten el be per a la festa.
Les juntes de caixers de la resta de municipis de l’illa tenen una composició lleugerament diferent, ja que no conserven el caràcter estamental medieval que s’ha mantingut dins la festa de Sant Joan.
Les diferències més destacades són que l’autoritat no recau en un membre de la noblesa, que el nomenament es fa per un any i que tots els càrrecs, excepte el de caixer capellà, poden ser ocupats per dones, cosa que no és possible en el cas de Ciutadella. Els membres que la formen són:
El caixer batle. Ã‰s un membre de l’ajuntament (el batle o un regidor) i representa el poder civil. En ell recau l’autoritat de la colcada i va proveït amb la simbòlica vara d’alcalde.
El caixer capellà o capellana. És el representant de l’Església i normalment és el rector de la parròquia o un clergue de la Diòcesi proposat per aquest per substituir-lo i nomenat posteriorment pel caixer batle.
El caixer casat o menestral. Representa els artesans i ha de ser casat. Dins la comitiva, va just abans de les autoritats.
El caixer fadrí o sobreposat. És l’encarregat de dur la bandera de les festes i és proposat, com el caixer casat, pel caixer batle.
El caixer pagès. Ã‰s el representant de la pagesia i ha de ser un pagès d’un lloc del terme municipal. Acompanya el caixer sobreposat i té cura del replec de tos els cavallers fins que la comitiva va a recollir el caixer casat, el caixer batle i la capellana.


FESTES DE SANT JOAN • CIUTADELLA DE MENORCA

FESTES DE SANT MARTI • ES MERCADAL

FESTES DE SANT ANTONI • FORNELLS

FESTES DE SANT JAUME • ES CASTELL

FESTES DE SANT CRISTÒFOL • ES MIGJORN GRAN

FESTES DE SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

FESTES DE SANT LLORENÇ • ALAIOR

FESTES DE SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

FESTES DE SANT BARTOMEU • FERRERIES

FESTES DE SANT LLUIS • SANT LLUIS

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

FESTES DE MENORCA

FESTES DE MENORCA
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les seves festes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió. La festa menorquina és protagonitzada pels cavalls i els seus genets...

ORÍGEN DE LES FESTES

ORÍGEN DE LES FESTES
L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa...

HISTÒRIA DE LES FESTES

HISTÒRIA DE LES FESTES
Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del segle XIV.

LES FESTES PATRONALS

LES FESTES PATRONALS
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les sevesfestes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió...

ORNAMENTS DELS CAVALLS

ORNAMENTS DELS CAVALLS
Els cavalls que participen en la Colcada són guarnits de diverses maneres en correspondència amb la categoria del seu caixer o cavaller...

JUNTA DE CAIXERS

JUNTA DE CAIXERS
Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca...

INDUMENTARIA

INDUMENTARIA
La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda...

CAVALL MENORQUÍ

CAVALL MENORQUÍ
L’element bàsic actual de les festes de Menorca és el cavall de raça menorquina, ja que sense aquest animal noble la festa no seria el que és...

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA
La pomada o gin amb llimonada és una beguda típica deMenorca, que s’obté mesclant gin de Menorca (Gin Xoriguer) amb llimonada carbonatada....

LA COLCADA

LA COLCADA
La qualcada, està formada pel conjunt de caixers i cavallers que participen en les festes menorquines...

GIN XORIGUER

GIN XORIGUER
Milers de mariners i de soldats anglesos protegien l’illa i eren clients de les tavernes locals on no trobaven l’aiguardent llavors de moda a la seva pàtria: el GIN...

🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟